Styrkur til náms í lýðháskóla

Á hverju ári veitir Norræna félagið styrki til íslenskra ungmenna vegna náms í norrænum lýðháskólum. Styrkurinn er háður fjárveitingu frá Nordplus Voksen.

Skilyrði til styrkveitingar:

  • skráning í ungmennadeild Norræna félagsins (UNF)
  • fylla út umsóknareyðublað
  • námstími skal vera að lágmarki 12 vikur
  • skila inn lokaskýrslu að náminu loknu
  • skila inn diplóma/staðfestingu á námsdvöl frá skólanum

Hægt er að skrá sig í ungmennadeild Norræna félagsins hér. Ungmenni innan þrítugs greiða ekkert.

Mikilvægar dagsetningar:

Umsóknarfrestur fyrir vorönn 2021: 15. janúar 2021

Síðasti skiladagur skýrslu og diplóma/staðfestingar á skólavist: 31. júní 2021

Styrkurinn er greiddur út einu sinni á ári að hausti til

Umsóknareyðublað

Lokaskýrsla

Tengiliður: Hannes (hannes@norden.is, s. 680 7477)