Styrkur til náms í lýðháskóla

Á hverju ári veitir Norræna félagið styrki til íslenskra ungmenna vegna náms í norrænum lýðháskólum. Styrkurinn er háður fjárveitingu frá Nordplus Voksen.

Skilyrði til styrkveitingar:

  • skráning í ungmennadeild Norræna félagsins (UNF)
  • fylla út umsóknareyðublað
  • námstími skal vera að lágmarki 12 vikur
  • skila inn lokaskýrslu að náminu loknu
  • skila inn diplóma/staðfestingu á námsdvöl frá skólanum

Hægt er að skrá sig í ungmennadeild Norræna félagsins hér. Ungmenni innan þrítugs greiða ekkert.

Mikilvægar dagsetningar:

Umsókn

Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2021 eða heilt skólaár 2021-2022: 15. september 2021

Umsóknarfrestur fyrir vorönn 2022: 15. janúar 2022

Skýrsla

Síðasti skiladagur skýrslu og diplóma/staðfestingar á skólavist á skólaárinu 2020-2021: 30. júní 2021

Síðasti skiladagur skýrslu og diplóma/staðfestingar á skólavist á skólaárinu 2021-2022: 30. júní 2022

Styrkurinn er greiddur út einu sinni á ári að hausti til.

Umsóknareyðublað

Lokaskýrsla

Upphæð

Upphæð styrksins er háð fjárveitingu frá Nordplus. Öll sem uppfylla skilyrðin og skila ofangreindum gögnum fá styrk og upphæðin deilist jafnt á milli umsækjenda. Síðustu ár hefur styrktarupphæð verið 40.000 – 60.000 ISK á önn.

Tengiliður: Hannes (hannes@norden.is, s. 680 7477)