Dansk

Foreningen Norden arbejder for at styrke det nordiske samarbeide, for åbne grænser i Norden og for at videreudvikle det nordiske kulturfællesskab. Foreningen Norden kæmper for medborgernes intresser af et velfungerende sambarbejde i Norden,  sprider kundskab om sprog, kultur og samfundi de nordiske lande samt at skabe netværk mellem individer, familier, skoler, foreninger, kommuner og virksomheder.

Foreningen Norden er en partipolitisk uafhængig organisation som blev stiftet i Danmark og Sverige i 1919, 1922 i Island og 1924 i Finland. i 1951 blev Foreningen Norden på Færøerne stiftet, i 1979 på Åland og 1991 i Grønland. Foreningerne samarbejder via Foreningerne Nordens forbund (www.fnf.se).

Foreningen Norden i Island blev stiftet den 29. september 1922. Foreninge er i vækst og arbejder nu i 30 lokalafdelinger spridt over hele Island. Nye afdelinger er stiftet med regelmæssigt mellemrum.

Lokalforeningernes aktiviteter varerer, men vigtige projekter i mane afdelinger er nordisk venskabskommunesamarbejde, ungdoms- og lærerudveksling samt forskellinge samarbejdsprojekter med de lokale myndigheder.

Foreningen Norden i Islands kontor ligger på Óðinsgata 7 ved Óðinstorg i Reykjaviks centrum. Der arbejder en gruppe ansatte og aktive medlemmer  for at yde foreningens medlemmer og alle andre en professionell og god service og information om Norden og nordisk samarbejde.

Kontakt os:
Norræna félagið, Óðinsgata 7, 101 Reykjavík
Tlf.: (+354) 5510165
E-post: norden@norden.is